Min slektshistorie

 

Text

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i mine fire besteforeldre, og forsøker å følge disse tilbake i tid så langt det lar seg gjøre. På min fars side har det vært relativt enkelt, da begge besteforeldrene kommer fra hver sin slektsgård, soom har tilhørt familien i mange generasjoner.

På min mors side er det ikke like enkelt, har har det vært mange gårder gjennom tidene, og en del av forfedrene hennes har heller ike vært gårdseiere.


Slekten min kommer fra Nord-Trøndelag (Vanvikan/Leksvik, Frosta og Åsen/Levanger), Sør-Trøndelag (Strinden, Malvik) og Romsdal, Grytten og Fræna.


Navnene i familien kommer fra:

Fjeldvig: Gården "Fjølvika" ved Storvatnet i Leksvik, Nord-Trøndelag

Hammer: Gården "Hammer" ved Hammervatnet, Åsen, Frosta i Nord-Trøndelag

Haugnæss: Gården Haugnes, Børsen, Geitestranda

Haaseth: Haaseth, Eidem i Fræna, Romsdal

Besteforeldre på farssiden:

Fjeldvig i Leksvik, Nord-Trøndelag

Gården "Fjølvika", ligger ved Storvatn ikke så langt fra Vanvik i Leksvik Kommune.

Min farfar, John Andersen Fjeldvig, var født i Trondheim, nærmere bestemt på "Strinden" i 1888. Hans far igjen, Anders Fjeldvig kom opprinnelig fra gården Fjeldvig (Fiølvika) i Vanvikan  (Leksvik) i Nord-Trøndelag.


Anders Johnsen Fjeldvig var bøkker og tømmermann (han stod også oppført som snekker i folketellingen av 1900) og flyttet til Trondheim med familien i 1895 Der bygde han flere bygårder, blant andre Rosenborggt.34, hvor han bodde med familien i mange år.

Fjeldvig-slekta lar seg spore tilbake til Petrus Götze (1657-1704) fra Pommeren i Stettin, den gang Tyskland, nå Polen. Han døde 12.august 1704 i slaget ved Hochstadt.

Søk opp Peter og les den spennende historien om ham og andre i denne delen av slekten min....(kommer)


(kilde: John Peter Knutsen Sollie)

Besteforeldre på morssiden:

Her har jeg forsket mest på min mormors side, men jeg jobber stadig mer med mio morfar, Rolf Haugnæss. Dessverre har vi ikke hatt mye kontakt med denne delen av slekten vår, så det er en del å lete frem. Men det går rette veien...


Først litt om min mormors side:


Raumadalsfolket

Slekta på min mormors side kommer fra Romsdalen, og utgjør en del av "Raumadalsfolket". Slektsgården var Marstein, og det tidligste vi kan si at slekten min eide gården er fra folketellingen i 1701, da Jens Olsen Marstein står oppført som bonde på Marstein. Ved opptellingen i 1688 var han leilending på halvparten av gården. Han var lagrettemann i 1701 og 1706 (Kilde: Raumadalsfolket, Henrik O. Røvig).


Gården fulgte slekten i rett nedovergående linje til min tippoldefar Even Larsen overtok gården etter sin far. Han måtte forlate den da han gikk konkurs. Even kausjonerte for mange i bygda, og da disse ikke greide å betjene sin gjeld, måtte han innfri mang en skyld. Even flyttet til husmannsplassen Soggemoen, og bodde der sammen med sin datter Hanna og hennes søsken. I folketellingen fra 1900 står Hanna, datteren, oppført som husmoder på gården. Sammen med henne bodde hennes datter Olga Magnusdatter og hennes søster Olga. Det er blitt oss fortalt at hennes mann, Jørgen Magnus Haaseth oppholdt seg i USA i den perioden. Hanna og Jørgen Magnus fikk 9 barn, og Alma f. 1904 var min mormor.

Haugnæss:

Min morfar var født i Trondheim, men hans far kom fra Geitastrand i Orkanger, og det ser ut til at gården Haugnes (Hognes) ligger i Børsen (Børsa). Hans mors familie kom fra Lade i Strinda, en liten gård som het Grønlia, som var et underbruk under Lade, og som  muligens ikke finnes lengre. På hans mors side finner vi folk fra Strinden i Malvik, bla. fra en gård som het Vassilien. Hvor denne gården lå er jeg usikker på.  


Hammergården, Åsen i Nord-Trøndelag

Min bestemor Hjørdis Hammer på farssiden kommer fra Hammergården, som liger ved Hammervatnet i Åsen i Nord-Trøndelag. John Fjeldvig, min bestefar,  var gift med Hjørdis Hammer. Nord-Trøndelag. Hammergården har antakeligvis røtter tilbake til vikingtiden. Gården ble brukt som skysstasjon i mange år, og i året1718, under den svenske okkupasjonen, gikk det hardt utover gården. Svenskene (og nordmennene med) plyndret og ranet gårdsbruket for store verdier og gården var en av de som fikk største medfart i området. (ref. Bydgebok for Åsen, bind I)

Les mer om Hjørdis Hammer og hennes slekt her...(kommer)

Klikk på bildet over for å komme til slektsbasen min