Brukergruppen i Reunion for medlemmer av DIS har brukermøte den andre torsdagen i hver mnd.


Brukermøter for Reunion er bare åpen for medlemmer av DIS Oslo/Akserhus. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å bli det for å dra nytte av alle våre medlemsfordeler, kan du gå hit for å melde deg inn: http://www.disnorge.no/cms/innmelding.html

Vi har satt opp et forsøk på å lage et program for de kommende møtene fremover, slik at du har mulighet til forberede deg litt før møtene, samle opp spørsmål, problemstillinger osv.

Sted: Øvre Slottsgt 2B
Tid: kl. 18:00

For å melde seg på eller av maillisten som sendes ut til Reunionbrukere i Oslo/Akershus, gå til linken: http://www.fjeldvig.no/mailman/listinfo/brukergruppereunion_fjeldvig.no

Brukermøter for Reunion er igangsatt på initiativ fra DIS Oslo/Akershus.
Brukergruppen er lagt opp til å være er en selvorganisert gruppe, der deltakerne selv bestemmer hva som skal tas opp og presenterer selv temaene som står på agendaen.
Som regel er møtene to-delt: første del er gjerne et planlagt tema, der en av gruppemedlemmene har tatt på seg å presenterer et tema og de andre spør og/eller supplerer.
Andre del er åpent, da tar vi opp det som er av interesse. Vi forsøker også å bistå dersom det er Mac-problemer, eller gode råd og tips om bruk av Mac.

Jeg har også lagt inn noen tips og råd jeg har skrevet selv, og som er tidligere publisert på bloggen min, i Slekt og Data, Disputten eller andre steder. Link

På denne siden ligger det også en del materiale som brukergruppen har utarbeidet: Link

Dette er en privat side jeg har satt sammen for å kunne legge ut diverse stoff i forbindelse med Mac og Reunion.