Møteplan for DIS-OA brukergruppe for slektsforskning på Mac våren 2016 og invitasjon til første møte


1. Hovedtemaene for møtene:


14. Januar: Bilder og lyd. Enkel innføring i Bilder og bruk av lydopptak.
11. Februar: Kilder. Viktige hovedkilder og hvordan de kan registreres.
10. mars: Retusjering av bilder. Bruk av Bilder og andre verktøy.           
14. april: Kilder. Spesielle kilder.
12. mai: Retting ev feil i Reunion

Erfaring tilsier at det kommer få på møte i juni. Det er derfor sløyfet.

2. Vi begynner alle møter med trening i å lese Gotisk håndskrift.


3. Vi avslutter alle møter med aktuelle enkeltproblemer som kan løses der og da. De som har problemer kan gjerne sende de på e-post før møte slik at vi kan forberede en mulig løsning.


Tema for første møte
14. Januar kl. 18-10 i Møterom ved Kantina, Øvre slottsgate 2B, første etasje. Bruk ringeklokke merket Kursrom v/Kantina:
1. Trening i å lese Gotisk håndskrift ved Vigdis Brenna
2. Bilder og lyd. Enkel innføring i Bilder og bruk av lydopptak ved Kjell Nustad. Presentasjon utlagt på Dropbox.
3. Problemløsning.